Nauczyciele

W roku szkolnym 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole                              uczy 15 nauczycieli.

Longina Głowaladyrektor szkoły/ matematyka / zajęcia techniczne

Edyta Flont – edukacja wczesnoszkolna

Dorota Wiśnicka – historia / edukacja wczesnoszkolna/ plastyka

Krzysztof Szostak –  muzyka / wychowanie fizyczne/ nauczyciel wspomagający

Ewa Łysiak – edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Napora – język polski/ terapia pedagogiczna / zajęcia rewalidacyjne

Janina Rudzka – przyroda / biologia / biblioteka / wychowanie do życia w rodzinie / świetlica

Iwona Pieniak – język angielski

Joanna Pyra-Owczarczyk – zajęcia komputerowe / informatyka / nauczyciel wspomagający

ks. Arkadiusz Markowski – religia

Dariusz Dorobisz – geografia

Bożena Miszkurka – matematyka / fizyka

Justyna Kachniarz – chemia

Aneta Senterkiewicz-Soćko – język niemiecki

Anna Wiśnioch – logopedia

Renata Babik – doradztwo zawodowe