Nauczyciele

W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole                              uczy 16 nauczycieli.

Longina Głowaladyrektor szkoły/ matematyka / zajęcia techniczne

Edyta Flont – edukacja wczesnoszkolna

Dorota Wiśnicka – historia / edukacja wczesnoszkolna/ plastyka

Krzysztof Szostak –  muzyka / wychowanie fizyczne/ nauczyciel wspomagający

Ewa Łysiak – edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Napora – język polski/ terapia pedagogiczna / zajęcia rewalidacyjne

Janina Rudzka – przyroda / biologia / biblioteka /  świetlica

Iwona Pieniak – język angielski

Joanna Pyra-Owczarczyk – zajęcia komputerowe / informatyka / nauczyciel wspomagający

ks. Marcin Budzyński – religia

Dariusz Dorobisz – geografia/ edukacja dla bezpieczeństwa/

Anna Majsterek – matematyka / fizyka/ nauczyciel wspomagający/

Justyna Kachniarz – chemia

Aneta Senterkiewicz-Soćko – język niemiecki

Anna Wiśnioch – logopedia

Renata Babik – doradztwo zawodowe