Samorząd Szkolny

Przewodniczący:

Zastępca: 

Sekretarze: 

Opiekunowie: DOROTA WIŚNICKA, KATARZYNA KOWALCZYK

Samorządy klasowe w roku szkolnym 2022 – 2023

Klasa Przewodniczący Zastępca Skarbnik
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII ————— ——————- ——————

Dodaj komentarz