Nauczyciele

W roku szkolnym 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole                              uczy 17 nauczycieli.

Longina Głowala – / matematyka / technika/

Edyta Flont – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Dorota Wiśnicka – historia / edukacja wczesnoszkolna/ plastyka

Krzysztof Szostak  p.o. dyrektor szkoły – muzyka / wychowanie fizyczne

Katarzyna Kowalczyk – edukacja wczesnoszkolna/pedagog specjalny

Katarzyna Napora – język polski/nauczyciel wspomagający

Janina Rudzka – przyroda / biologia / biblioteka /  świetlica

Iwona Pieniak – język angielski

Joanna Pyra-Owczarczyk –  informatyka/ nauczyciel wspierający kształcenie

Maria Owczarczyk – religia

Dariusz Dorobisz – geografia

Anna Majsterek – matematyka / nauczyciel wspomagający

Adriana Wichowska-Misiak – chemia/ fizyka

Katarzyna Pietrzak – język niemiecki

Renata Jankowska-Babik – doradztwo zawodowe

Katarzyna Staniak – edukacja wczesnoszkolna

Aneta Mańkowska – edukacja przedszkolna/logopedia

Barbara Łukasik – technika

Iwona Rosłaniec – nauczyciel wspierający kształcenie