Nauczyciele

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Krzysztof Szostak- dyrektor szkoły / muzyka/wychowanie fizyczne

Longina Głowala – / matematyka / technika/

Edyta Flont – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Dorota Wiśnicka – historia / edukacja wczesnoszkolna/ plastyka

Katarzyna Kowalczyk – wychowanie przedszkolne/pedagog specjalny

Katarzyna Napora – język polski

Janina Rudzka – przyroda / biologia / biblioteka

Iwona Pieniak – język angielski

Joanna Pyra-Owczarczyk –  informatyka/ nauczyciel współorganizujący kształcenie

Maria Owczarczyk – religia

Dariusz Dorobisz – geografia/ edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Majsterek – matematyka / nauczyciel współorganizujący kształcenie

Adriana Wichowska-Misiak – chemia/ fizyka

Katarzyna Pietrzak – język niemiecki

Renata Jankowska-Babik – doradztwo zawodowe

Katarzyna Staniak – edukacja wczesnoszkolna/ wychowanie przedszkolne

Aneta Mańkowska – wychowanie przedszkolne /logopedia

Barbara Łukasik – technika

Iwona Rosłaniec – nauczyciel współorganizujący kształcenie/ wychowanie przedszkolne

Bożena Jurczak – historia/ wiedza o społeczeństwie

Katarzyna Rybicka – wychowawca świetlicy

Barbara Owczarczyk – psycholog