O szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole mieści się w województwie mazowieckim około 80 kilometrów na południowy-wschód od Warszawy. Sokół leży w gminie Sobolew w powiecie garwolińskim przy trasie komunikacyjnej Maciejowice-Żelechów. Miejscowość ta usytuowana jest w rejonie rolniczym. W Sokole dominuje typ rodziny robotniczo-chłopskiej. Jest ponadto kilku drobnych wytwórców specjalizujących się w różnych branżach przemysłowych. Opisywany teren jest bardzo bogaty w wydarzenia historyczne, jakie się rozgrywały na przestrzeni dziejów. W pobliżu Sokoła 10.X.1794 roku rozegrał się ostatni akt insurekcji kościuszkowskiej, dlatego w okolicy znajduje się wiele pamiątek z tego okresu: lipa w Podzamczu, pod którą lekarz opatrywał rany Kościuszce, drzewo w sąsiedztwie Sobolewa, pod którym odpoczywał Kościuszko przed bitwą oraz kopiec usypany w miejscowości Krępa, w miejscu, gdzie Wódz dostał się do niewoli. Wiele zabytków historycznych mieści się w drewnianych kościółkach w Sobolewie i Gończycach. Do obwodu szkolnego należą następujące miejscowości: Sokół, Przyłęk, Kaleń Pierwszy.

Historia

Szkoła Podstawowa w Sokole istnieje od 1916 roku. W domu pokarczemnym własności Jana Karasińskiego zebrano po wsi ławy, sporządzono tablicę i rozpoczęto naukę. Pierwszym nauczycielem szkoły był miejscowy gospodarz Bronisław Kurek, a następnie Edward Pałyska. Kwalifikacji nauczycielskich oni nie posiadali, ale umieli czytać i pisać i tego nauczali. W tym czasie szkoła zmieniała kilkakrotnie lokal, gdyż nauka odbywała się po domach, a rodzice sami wynagradzali nauczycieli za ich pracę. Od 1 września 1919 roku sokół otrzymuje pierwsza kwalifikowaną nauczycielkę Irenę Dzięciołowską. Realizowany został program czterech klas szkoły powszechnej. Od września 1925 roku aż do wybuchu II wojny światowej następowały ciągłe zmiany nauczycieli, którzy pracowali w Sokole. Wśród nich należy wymienić należy m.in. Marię Klepkównę, Zdzisławę Smoleńską, Janinę Maruszewską, Juliana Aksmana. Tuż przed wybuchem wojny wśród mieszkańców Sokoła powstaje myśl o budowie szkoły. Niestety wybuch wojny spowodował, że plany te nie doczekały się realizacji. Po wojnie wróciła myśl o budowie szkoły dla Sokoła. W roku 1948 oddano do użytku jedna izbę lekcyjną. Szkoła była czteroklasowa. Dopiero w 1952 roku władze szkolne otworzyły klasy V-VI. Budynek szkoły powiększył się o nowe klasy, a w szkole pracowało trzech nauczycieli. W roku szkolnym 1954/55 realizowano program siedmiu klas szkoły podstawowej. Nadal trwała rozbudowa szkoły, a fundusze czerpano ze świadczeń rodziców, częściowo z imprez i zabaw oraz gminnego budżetu. W roku szkolnym 1958/59 działały już pierwsze organizacje uczniowskie: Społeczny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia, Spółdzielnia Uczniowska, PCK, SKO, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Drużyna Harcerska. Od października 1957 roku w szkole działa chór szkolny. Od roku 1953 do 1966 funkcję kierownika szkoły pełnił Jan Zadura. W roku szkolnym 1966/67 stanowisko kierownika szkoły już ośmioklasowej objął Bohdan Babik. Od roku 1975 do 1981 kierownikiem szkoły była Zofia Nowaczek. W latach 1981-1984 szkoła stała się filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sobolewie, a kierownicze stanowisko objęła Krystyna Jankowska. 26 marca 1985 roku zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, a pierwsze prace rozpoczęto w 1990 r. 1 lutego 1991 roku dyrektorem szkoły została Dorota Wiśnicka. 11 grudnia 1994 roku nastąpiło otwarcie nowego budynku szkoły. Szkoła spełnia swoje podstawowe funkcje w zakresie nauczania i wychowania. Zauważa się dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym czego dowodem są liczne udziały społeczności w imprezach organizowanych przez szkołę.