Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości otrzymaliśmy 30 000  złotych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie naszej szkoły będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie, by zdobyć praktyczne umiejętności. Za tę kwotę zakupiliśmy m.in. : drukarkę 3D, pisaki 3D, aparat fotograficzny, , mikrokontrolery, stację lutowniczą, mikroporty, zestwy LEGO Education.

Zakupiony sprzęt pozwoli kształtować umiejętności techniczne. manualne, rozbudzające ciekawość przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, sprzyja współpracy, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów. Zakupione pomoce mają charakter interdyscyplinarny i są wykorzystywane w ramach różnych przedmiotów.